Nutivõsu Huvikool

Nutiv6su/ mai 25, 2018

23.05.2018 anti Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga tegevusluba erahuvikoolile Nutivõsu Huvikool ja registreeriti Robootika õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis. 

Share this Post